Privacybeleid

Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur omgaat met persoonsgegevens die zij via de website www.gerarddenijs.nl verkrijgt.

Uw privacy

Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur (verder: Gerard de Nijs) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten, relaties en bezoekers van onze website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Gerard de Nijs houdt zich aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe Gerard de Nijs deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Gerard de Nijs verzameld?

Indien u het contactformulier gebruikt, worden mogelijk de volgende gegevens verzameld:

  • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail

Indien u onze website gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Locatiegegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gerard de Nijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gerard de Nijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gerarddenijs.nl. Gerard de Nijs heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • SSL - Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gerard de Nijs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gerard de Nijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:

  • Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier)
  • Om contact met u op te nemen (contactformulier).

Gerard de Nijs gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven), zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook gaat Gerard de Nijs strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot:

Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur
Tel: 06-53910635
info@gerarddenijs.nl

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plek kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Recente Projecten

Project
van de maand

puntjes op de i

Bekijk project

2019 - Ontwikkeld door Zeno